Realizując zasadę kompleksowości i interdyscyplinarności  usług – Kancelaria oferuje usługi szkoleniowo – doradcze w obszarze prawno – administracyjnym, skierowane do instytucji publicznych i podmiotów gospodarczych, w szczególności w następującym zakresie:

  • Zamówienia publiczne i inwestycje – doradztwo i obsługa postępowań o udzielanie zamówień publicznych
  • Ochrona środowiska – doradztwo w zakresie prawnej ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych,
  • Mediacja – postępowania mediacyjne w sprawach administracyjnych i cywilnych
  • Obsługa prawna prawo cywilne, rodzinne, gospodarcze
  • Szkolenia – prowadzenie szkoleń w formie otwartej i zamkniętej z obszarów tematycznie związanych z przedmiotem usług Kancelarii

Ponadto: w ramach współpracy partnerskiej świadczymy usługi konsultingowe w zakresie obsługi projektów współfinansowanych z programów pomocowych: krajowych, unijnych, międzynarodowych – poprzez: przygotowanie wniosku aplikacyjnego, wsparcie i doradztwo podczas realizacji oraz rozliczenie projektu.