Szkolenia

Krzysztof Szymański – trener, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie zawodowe oraz umiejętności zdobyte w pracy w administracji publicznej, pracy dydaktycznej i szkoleniowej oferuję prowadzenia szkoleń jako trener / wykładowca – organizowanych przez zewnętrzne podmioty szkoleniowe. Oferta dedykowana jest do różnych grup odbiorców w szczególności z następujących obszarów tematycznych:

    • prawna ochrona środowiska,
    • postępowanie administracyjne,
    • zamówienia publiczne.

Szkolenia prowadzone są w miejscu wskazanym przez organizatora szkolenia, z możliwością przeprowadzenia szkolenia z wybranych zagadnień i pod kątem określonych branż i grup zawodowych.
Ponadto oferta obejmuje również przeprowadzenie szkoleń dla małych grup odbiorców w formule: szkolenie – doradztwo – konsulting oraz organizację szkoleń i przeprowadzenie szkoleń z szerszych obszarów tematycznych w współpracy z firmą Business and Human Resources Management, wymagających zaangażowania wielu osób.

Krzysztof Szymański: CV