Szkolenia

Krzysztof Szymański – trener, nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Oferuję prowadzenie szkoleń jako trener – organizowanych przez zewnętrzne podmioty szkoleniowe, skierowanych do różnych grup odbiorców w szczególności z następujących obszarów tematycznych:

  • prawna ochrona środowiska,
  • postępowanie administracyjne,
  • zamówienia publiczne.
  • uwarunkowania prawne procesu inwestycyjnego.

Szkolenia prowadzone są w miejscu wskazanym przez organizatora szkolenia, z możliwością przeprowadzenia szkolenia z wybranych zagadnień i pod kątem określonych branż i grup zawodowych.