Partnerzy

AGENCJA CELNA – INTERCEL KUTNO  Sp. z o.o.
ul. Batorego 82
99-300 KUTNO
+48 691 061 050
+48 501 490 686
+48 609 845 997

E: intercelkutno@onet.pl

—————————————————————————————————————————————-

Agencja Celna Intercel Kutno Sp. z o.o.  – dedykuje usługi organizacji odpraw celnych, reprezentowanie importerów i eksporterów przed urzędem celnym, sporządzanie dokumentów celnych, handlowych  i przewozowych oraz deklaracji Intrastat a także pomoc przedsiębiorcom ubiegającym się o pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych i certyfikatów AEO oraz weryfikacji posiadanego świadectwa AEO. Działamy poprzez platformę PUESC (składamy wnioski o EORI i inne w  dostępnych formularzach)

Szczegółowy zakres usług obejmuje:

W zakresie obrotu poza UE:

 • Kompleksową obsługę celną firm w eksporcie i imporcie
 • Reprezentowanie firm i osób fizycznych przed organami celnymi
 • Wystawianie dokumentów celnych (SAD)
 • Wystawianie dokumentów przewozowych (CMR, Karnet TIR, Listy przewozowe)
 • Wystawianie i legalizacja Świadectw Pochodzenia, EUR.1,  ATR
 • Odprawy celne
 • Opracowywanie wniosków, odwołań dotyczących spraw celnych
 • Doradztwo celne
 • Zarządzenie ryzykiem celnym w przedsiębiorstwie

W zakresie obrotu wewnątrz UE:

 • Kompleksowa obsługa deklaracji INTRASTAT
 • Reprezentowanie firm przed organami celnymi
 • Przekazywanie deklaracji INTRASTAT do Urzędu Celnego
 • Archiwizacja danych przekazywanych do Urzędu Celnego
 • Składanie wyjaśnień, wniosków, korekt do Urzędu Celnego

W zakresie pomocy związanej z uzyskiwaniem uproszczeń celnych i certyfikatów AEO:

 • Wsparcie w przygotowaniu i wdrożeniu mechanizmów, procedur oraz systemu organizacji pracy niezbędnych dla uzyskania pozwoleń na uproszczenia celne i certyfikat AEO
 • Pomoc w przygotowywaniu wymaganych w postępowaniu dokumentów, w tym wniosku, kwestionariusza samooceny i innych
 • Pomoc w przygotowaniu dodatkowych dokumentów oraz wyjaśnień dla organu

Gwarantujemy jakość usługi na najwyższym poziomie, satysfakcja Klienta jest dla nas najwyższym priorytetem