O Kancelarii

Kompleksowa usługa – Indywidualne podejście

Kancelaria Doradcza – to organizacja usług szkoleniowo – doradczych w obszarze prawno – administracyjnym, skierowanych do podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych – w szczególności w następującym zakresie:

  • Ochrona środowiska – uwarunkowania środowiskowe w procesach inwestycyjnych i transakcyjnych.
  • Zamówienia publiczne – obsługa postępowań o udzielanie zamówień publicznych.
  • Finanse – badanie prawidłowości oraz opracowanie i analiza procedur gospodarki finansowej obowiązujących w jednostkach administracji samorządowej.
  • Ochrona danych osobowych – zarządzanie w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.
  • Mediacje – postępowania mediacyjne w sprawach rodzinnych i gospodarczych.
  • Szkolenia – prowadzenie szkoleń z obszarów tematycznych będących przedmiotem usług Kancelarii.

Zakres usług obejmuje również redagowanie pism, odwołań do organów administracji publicznej, reprezentację stron w postępowaniu administracyjnym oraz klasyczną obsługa prawną podmiotów gospodarczych i jednostek samorządu terytorialnego.